понеделник, 7 октомври 2013 г.

AHREFS.COM

External Becklinks – можете да видите всички линкове, които отдава вашия сайт.

New/Lost backlinks – спечелените на скоро и загубените хипервръзки.

Referring Domains – Отново броя на домейните с линкове

New/Lost Domains – придобити и загубени линкове от домейни

Referring IPs – Брой на различните IP адреси от които имате линкове.

Top Pages – най-важните страници от сайта Ви.

Anchors – Най-често срещаните текстове на линковете.

Linked Domains – Домейните към които Вие отдавате линк.

CSV, PDF – възможност за отпечатване на данните във файл с тези разширения.

Долна графа

URL Rank ранг на конкретния Url адрес

Ahrefs Domain Rank - независим показател на Ahrefs за ранга на домейна

Backlinks – общ брой на беклинковете

Reffering Domains – Домейни, които имат линкове към вашия сайт

Социални сигнали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар